?به پاس همکاری شما و تثبیت هرچه بیشتر آن
?مفتخریم تا.. با چاپ بیش از 100 عنوان کتاب در کمتر از یکسال در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی،روانشناسی و …
عهده دار چاپ کتاب شما با کمترین هزینه و بیتشرین تخفیفات باشیم ????
❇️به اطلاع میرسد چاپ کتاب اساتید و مترجمان و مولفان و پرسنل در حال همکاری با موسسه با تخفیف ویژه
50% هزینه مجوز+15%هزینه چاپ کتاب
انجام می شود.
❇️و خبر خوش اینکه چاپ کتاب برای اساتید برجسته دانشگاهی بصورت ?درصد رایگان صورت می گیرد
?بنابراین فرصت را غنیمت شمرده و با این هدیه ارزشمند از زحمات استاد خود قدردانی نمایید